Новости и настани

ноември 18, 2021

ФС ноемвриска испитна/колоквиумска сесија – академска 2021-2022

Прв колоквиум зимски 2021
ноември 17, 2021

Студенти од ФДК на симулациска вежба за сајбер безбедност

Од 11-ти до 14-ти ноември 2021 година, тим на студенти од Факултетот за детективи и криминалистика при Европскиот Универзитет, учествуваше на симулациска вежба за сајбер безбедност […]
ноември 11, 2021

ФАД ноемвриска испитна/колоквиумска сесија – академска 2021-2022

1 kolokvium FAD Zimski 2021- 22 Ispiti Noemvriska sesija 2021 Vtor ciklus Ispiti Noemvriska sesija 2021 Prv ciklus
ноември 10, 2021

ФИ ноемвриска испитна/колоквиумска сесија – академска 2021-2022

Ноемвриска испитна сесија 2021 Прва Колоквиумска Недела- ноември 2021