Новости и настани

април 4, 2024

Д-р Александра Андреска Саревска

Д-р Александра Андреска Саревска на ден 28.03.2024 година (четврток) е избрана во наставно-научно звање редовен професор од наставно-научна област ,,Друго – Е-Бизнис” на Факултетот за информатика. […]
април 1, 2024

Д-р Маја Поп Стефанова-Трпоска

Д-р Маја Поп Стефанова-Трпоска на ден 01.04.2024 година (понеделник) е избрана во наставно-научно звање редовен професор од наставно-научно област „Ортодонција“ на Факултетот за дентална медицина.   […]
март 22, 2024

Научно-стручната работилница на тема „ЗНАЕЊЕТО И ТАЛЕНТОТ – ФУНДАМЕНТ ЗА УСПЕШНОСТ“

НА 20.03.2024 ГОДИНА, НА ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ – СКОПЈЕ, СЕ ОДРЖА НАУЧНО СТРУЧНАТА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „ЗНАЕЊЕТО И ТАЛЕНТОТ – ФУНДАМЕНТ ЗА УСПЕШНОСТ“, ОРГАНИЗИРАНА ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА […]
март 11, 2024

Д-р Зоран Крстевски

Д-р Зоран Крстевски на ден 04.03.2024 година  (понеделник) е избран во наставно-научно звање вонреден професор од наставно-научна област „ЕТИКА“  на Факултетот за економски науки.