Факултет за правни науки


Преку примена на највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со суштинскиот концепт на правото.

Повеќе

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултет за правни науки.

Повеќе


Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за правни науки.

Повеќе

Преглед на ангажиран наставно – научен кадар на Факултет за правни науки.

Повеќе

Обраќање на Деканот

Драги студенти,

Определбата да го продолжите образованието на нашиот Факултет за правни науки, секако е еден од најважните избори во вашиот живот. Таа определба, како академски граѓани, ве става во елитата на општеството чија мисија е продолжување на развојот на правото и градење демократска правна држава. Факултетот за правни науки функционира во рамки на Првиот приватен универзитет во Република Македонија и постојано се труди да го оправда реномето на пионер во академското изучување на правото. Студиските програми на факултетот обезбедуваат заокружување на комплетно академско правно образование кое што е основа за вршење на сите правни професии во Република Македонија ( судија, адвокат, нотар, извршител... ). Меѓународната хармонизираност на студиските програми со првите педесет универзитети од Шангајската листа и нивното реализирање од извонредни професори по право, обезбедува и меѓународно признавање на дипломата стекната на нашиот факултет. Знаеме дека луѓето се најважни во било кои големи проекти. Затоа и ве очекуваме со радост заедно да продолжиме да достигнуваме нови повисоки дострели во наставата, унапредување на основните и практични истражувања, вградување чувство на етика и општествена одговорност и свест за научните предизвици на сегашноста и иднината.
Ја делам вашата увереност дека ќе успееме во тоа.

Добредојдовте и многу успех,
Професор д-р Слободан Шајноски