Факултети


Факултет за
информатика


Бизнис информатика за сеопфатни програмерски вештини и конкурентна предност при вработување во IТ секторот.

Факултет за
економски науки


Бидете движечка сила на економијата. Изберете студии по финансии, маркетинг или бизнис менаџмент.

Факултет за
правни науки


Преку примена на највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со суштинскиот концепт на правото.

Тригодишни стручни
студии за Забни техничари


Со реализација на оваа програма, целта ни е да оспособиме кадар којшто доминантно ќе се занимава со спроведување на мерки и постапки во заботехничките лаборатори .