Идни студенти

Почитувани идни студенти,

Информациите во врска со условите и потребните документи за запишување на I и II циклус студии во академската 2022/23 година можете да ги најдете во Конкурсот објавен на 01.03.2022 година. Повеќе на следниот линк: Уписи 2022/23

Во меѓувреме, доколку сте заинтересирани за студирање на некој од факултетите во состав на Европски Универзитет, можете да се обратите лично во Студентската служба секој работен ден од 08:00 – 18:00 часот, на телефонските броеви 02 320 2100, 02 320 2101 и 078482050, или на e-mail: [email protected].

Останете во добро здравје.

Студирајте Европски!

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ