Идни студенти

Почитувани идни студенти,

Информациите во врска со условите и потребните документи за запишување на I и II циклус студии во академската 2021/22 година, ќе можете да ги најдете во Конкурсот за упис кој што ќе биде објавен на почеток од м.март 2021 година. Очекувајте посебни поволности за сите кандидати кои ќе испратат рана апликација/резервираат уписно место.

Во меѓувреме, доколку сте заинтересирани за студирање на некој од факултетите во состав на Европски Универзитет, можете да се обратите лично во Студентската служба секој работен ден од 08:00 – 18:00 часот, на телефонските броеви 02 320 2100, 02 320 2101 и 078482050, или на e-mail: [email protected]

Останете во добро здравје.

Студирајте Европски!

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ