Administrator EU

мај 22, 2024

ФДМ втора колоквиумска сесија, летен семестар 2023/24 – термини за полагање

Втор колоквиум летен 2023_24
мај 21, 2024

ФЕН втора колоквиумска сесија, летен семестар 2023/24 – термини за полагање

колоквиум ПРВ ЦИКЛУС ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 25.02.2024
мај 20, 2024

ФИ втора колоквиумска сесија, летен семестар 2023/24 – термини за полагање

FI_2_kolokvium_leten_semestar_2023_24
мај 14, 2024

ФДК втора колоквиумска сесија, летен семестар 2023/24 – термини за полагање

ФДК Втор колоквиум 2024