Aleksandar Trpcevski

ноември 30, 2021

Online пријавување испити (декемвриска испитна сесија 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од декемвриската испитна сесија во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 01.12 до 07.12.2021 година. Согласно глобалниот […]
ноември 18, 2021

ФС ноемвриска испитна/колоквиумска сесија – академска 2021-2022

Прв колоквиум зимски 2021
ноември 17, 2021

Студенти од ФДК на симулациска вежба за сајбер безбедност

Од 11-ти до 14-ти ноември 2021 година, тим на студенти од Факултетот за детективи и криминалистика при Европскиот Универзитет, учествуваше на симулациска вежба за сајбер безбедност […]
ноември 11, 2021

ФАД ноемвриска испитна/колоквиумска сесија – академска 2021-2022

1 kolokvium FAD Zimski 2021- 22 Ispiti Noemvriska sesija 2021 Vtor ciklus Ispiti Noemvriska sesija 2021 Prv ciklus