Aleksandar Trpcevski

септември 7, 2022

ФДМ Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

англиски – septemvri -ispitna 2022 ang (1) (1) (1) СЕПТЕМВРИ-ispitna 2022 (1) (2)
септември 5, 2022

ФИ Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

FI_septemvriska_sesija_2022
септември 5, 2022

ФЕН Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

септемвриска сесија ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ на ФЕН 2021 2022 СЕПТЕМВРИСКИ СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
август 29, 2022

ФДК Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

FDK septemvriska sesija 2022