Aleksandar Trpcevski

март 14, 2023

ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2022/23

Почитувани студенти, Пријавувањето на првиот колоквиум во летниот семестар од академската 2022/23 година ќе се врши on-line во периодот од 14.03 до 21.03.2023 година. Согласно глобалниот […]
март 14, 2023

Тринаесетта меѓународна научна конференција „НОВО ВРЕМЕ, НОВИ ВРЕДНОСТИ ВО НАУКАТА И ОПШТЕСТВОТО“

Мисија Мисијата на конференцијата под наслов „ НОВО ВРЕМЕ, НОВИ ВРЕДНОСТИ ВО НАУКАТА И ОПШТЕСТВОТО” се состои во стимулирање и презентирање на научни и општествени сознанија […]
март 13, 2023

ФДК Мартовска испитна сесија – академска 2022/2023 – термини за полагање

Мартовска сесија 2023
март 6, 2023

ФДМ распоред летен семестар – академска 2022-2023

РАСПОРЕД ЗА II РАСПОРЕД ЗА II