Aleksandar Trpcevski

мај 20, 2022

ФС втора колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

втор колоквиум летен 2022 (3)
мај 18, 2022

ФИ втора колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Втора Колоквиумска Недела- 23-27 Мај
мај 18, 2022

ФДК втора колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Втор колоквиум Прв циклус – летен
мај 9, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2021/22

Почитувани студенти, Пријавувањето на вториот колоквиум во летниот семестар од академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 09.05 до 13.05.2022 година. Согласно глобалниот […]