Aleksandar Trpcevski

март 25, 2022

ФС прва колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Прв колоквиум летен 2022
март 23, 2022

ФИ прва колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Прва Колоквиумска Недела- 28 Март – 01 Април 2022
март 18, 2022

ФЕН прва колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

прв колоквиум 2022 летен семестар
март 18, 2022

ФЕН априлска испитна сесија 2021/22 – термини за полагање

АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022 ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022 ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ