Aleksandar Trpcevski

февруари 14, 2022

ФС распоред летен семестар – академска 2021-2022

СТОМАТОЛОГИЈА-Распоред за летен семестар 2022 ВЗТ – летен 2022
февруари 14, 2022

ФАД февруарска испитна сесија 2021/22 – термини за полагање

Ispiti Fevruarska sesija 2022 Vtor ciklus Ispiti Fevruarska sesija 2022 Prv ciklus
февруари 14, 2022

ФЕН распоред летен семестар – академска 2021-2022

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР НА ФЕН ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР НА ФЕН 14.01.2021
февруари 14, 2022

Известување за апсолвенти – Фотографирање за табло

И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат сите студенти (апсолвенти) кои се заинтересирани за фотографирање за табло, да испратат електронска […]