Aleksandar Trpcevski

март 18, 2022

ФЕН априлска испитна сесија 2021/22 – термини за полагање

АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022 ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022 ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
март 17, 2022

ФИ мартовска испитна сесија 2021/22 – термини за полагање

Мартовска испитна сесија 2022
март 16, 2022

ФДК прва колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

ФДК Распоред за Прв колоквиум Прв циклус – летен
март 14, 2022

ФС мартовска испитна сесија 2021/22 – термини за полагање

МАРТ-ispitna 2022