Aleksandar Trpcevski

мај 9, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2021/22

Почитувани студенти, Пријавувањето на вториот колоквиум во летниот семестар од академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 09.05 до 13.05.2022 година. Согласно глобалниот […]
мај 3, 2022

ТРАНСФЕРИ 2022/23

Потсетување за сите студенти заинтересирани за трансфер од друга високообразовна установа – искористете ја можноста да се запишете со премин на некој од факултетите во состав […]
април 15, 2022

ФС априлска испитна сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

англиски – April -ispitna 2022 ang (1) (1) (1) АПРИЛ-ispitna 2022 (1)
април 13, 2022

Tеми за магистерски трудови усвоени од страна на ННС на ФЕН

Tеми за магистерски трудови усвоени од срана на ННС на ФЕН:1. Тема: Менаџмент со ризиците во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија; кандидат Елсон Иљаз, ментор […]