Aleksandar Trpcevski

ноември 11, 2022

ФАД Ноемвриска сесија, зимски семестар 2022/23 – термини за полагање

Raspored za 1 kolokvium FAD Zimski 2022-23
ноември 9, 2022

ФДК Ноемвриска сесија, зимски семестар 2022/23 – термини за полагање

Прв колоквиум ФДК зимски 2022-2023 FDK Noemvriska sesija 2022
ноември 9, 2022

ФEН Ноемвриска сесија, зимски семестар 2022/23 – термини за полагање

ПРВ КОЛОКВИУМ НА ФЕН ПРВ ЦИКЛУС 2022 2023 НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС 2022 НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
ноември 1, 2022

ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ / ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2022/23

Почитувани студенти, Пријавувањето на првиот колоквиум во зимскиот семестар од академската 2022/23 година ќе се врши on-line во периодот од 01.11 до 07.11.2022 година. Пријавувањето на […]