Огласна табла

август 30, 2021

ФЕН распоред септемвриска испитна сесија – академска 2020-2021

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 1 сесија прв циклус 2021 ФИНАЛЕН РАСПОРЕД ЗА Јсептемвриска СЕСИЈА ЗА ВТРО ЦИКИЛУС СТУДИИ 2021(1)
август 30, 2021

ФДК распоред септемвриска испитна сесија – академска 2020-2021

FDK Septemvriska sesija 2021
август 30, 2021

ФИ распоред септемвриска испитна сесија – академска 2020-2021

Септемвриска испитна сесија 2021 (1)
јуни 14, 2021

ФС распоред јунска испитна сесија – летен семестар 2020-2021

ЈУНИ-ispitna 2021 англиски – ЈУНИ -ispitna 2021 ang