Огласна табла

април 13, 2022

Tеми за магистерски трудови усвоени од страна на ННС на ФЕН

Tеми за магистерски трудови усвоени од срана на ННС на ФЕН:1. Тема: Менаџмент со ризиците во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија; кандидат Елсон Иљаз, ментор […]
април 11, 2022

ФДК априлска испитна сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

FDK aprilska sesija 2022
април 1, 2022

ФИ априлска испитна сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Априлска испитна сесија 2022
март 25, 2022

ФС прва колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Прв колоквиум летен 2022