Огласна табла

септември 5, 2022

ФИ Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

FI_septemvriska_sesija_2022
септември 5, 2022

ФЕН Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

септемвриска сесија ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ на ФЕН 2021 2022 СЕПТЕМВРИСКИ СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
август 29, 2022

ФДК Септемвриска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

FDK septemvriska sesija 2022
јуни 24, 2022

Mагистерски трудови усвоени на 209-та седница од страна на ННС на ФДК

Temi za Magisterski trudovi objaveni na sajtot na EU-Skopje