Огласна табла

мај 18, 2022

ФИ втора колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Втора Колоквиумска Недела- 23-27 Мај
мај 18, 2022

ФДК втора колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Втор колоквиум Прв циклус – летен
април 15, 2022

ФС априлска испитна сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

англиски – April -ispitna 2022 ang (1) (1) (1) АПРИЛ-ispitna 2022 (1)
април 13, 2022

Tеми за магистерски трудови усвоени од страна на ННС на ФЕН

Tеми за магистерски трудови усвоени од срана на ННС на ФЕН:1. Тема: Менаџмент со ризиците во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија; кандидат Елсон Иљаз, ментор […]