Огласна табла

јуни 7, 2022

ФС Јунска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

англиски – juni -ispitna 2022 ang (1) (1) (1) ЈУНИ-ispitna 2022 (1)
јуни 2, 2022

ФЕН Јунска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

ЈУНСКА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ (1) јунска сесија 2022 прв циклус студии
мај 31, 2022

ФДК Јунска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

FDK junska sesija 2022
мај 23, 2022

ФЕН втора колоквиумска сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање

Втор колоквиум ФЕН