samoil.krstevski

јуни 26, 2020

СВЕДОШТВА – Севгул Абдула

Севгул Абдула: На Европски универзитет професорите и асистентите имаат еднаков пристап кон сите студенти Севгул Абдула е петта година на мастер студии на Факултетот за детективи […]
јуни 22, 2020

СВЕДОШТВА – Катерина Трпковска

Интервју со Катерина Трпковска, дипломиран дизајнер: Факултетот за арт и дизајн освен добро образование нуди и пракса, која е многу важна за успех Катерина Трпковска, која […]
јуни 11, 2020

СВЕДОШТВА – Стефан Мицов

Професорите и асистентите од Европски универзитет се секогаш тука да ни помогнат и да ни го олеснат студирањето Стефан Мицов е студент во трета година прв […]
јуни 11, 2020

СВЕДОШТВА – Ива Масларевска

На Европскиот универзитет релацијата професор-асистент-студент е на највисоко ниво Ива Масларевска вели дека Факултетот за стоматологија при Европскиот универзитет ги надминал нејзините очекувања во смисла на […]