samoil.krstevski

ноември 5, 2020

E-ФОРМУЛАРИ И ПРИЈАВИ

E-Формулари и Пријави: е-Барање за трансфер е-Пријава за завршен испит е-Пријава за магистерски труд е-Пријава за колоквиум е-Пријава за испит е-Пријава за дипломска работа е-Молба (општа) […]
ноември 4, 2020

ON-LINE СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО “АКТУЕЛНОСТИ ВО СТОМАТОЛОГИЈА”

ON-LINE  СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО “АКТУЕЛНОСТИ ВО СТОМАТОЛОГИЈА” – 14.11.2020 ИЗВЕСТУВАЊЕ: Линкот за учество е испратен до сите учесници на email адресата со која што се […]
октомври 27, 2020

ФС предавања со вежби 26.10.2020 – 08.11.2020

Vezbi Распоред за предавања – зимски семестар 2020-со вежби
октомври 22, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE НАСТАВА И ВЕЖБИ, СПРОВЕДУВАЊЕ ИСПИТИ

Почитувани студенти, Со оглед на моменталната состојба со ширењето на Covid-19 и постојаното покачување на бројот на новозаболени лица, поради потребата од превенција на зараза и […]