samoil.krstevski

септември 21, 2020

Десетта меѓународна научна конференција

Десетта меѓународна научна конференција „ПАТОТ КОН УСПЕХОТ – ИНОВАЦИЈА, ИНТЕРАКЦИЈА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА Во современото општество еден од клучните фактори во одредувањето на крајниот успех на организациите е […]
септември 10, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО

Почитувани студенти, Ве известуваме дека Европски Универзитет воведува комбинирана форма на настава во зимскиот семестар од академската 2020/2021 година: а) on-line, и б) со физичко присуство […]
септември 10, 2020

ННС (181 седница) на Факултетот за арт и дизајн

На 181 седница  на Наставно – Научниот совет  на Факултетот за арт и дизајн, во состав на Европскиот универзитет, Скопје, одржана на ден 13.07.2020, беа усвоени следниве теми за изработка на […]
септември 1, 2020

Промотивни цени на школарина за првата година на I циклус студии (трет уписен рок)

Почитувани идни студенти, Со оглед на моменталната состојба и финансиските последици предизвикани од ширењето на коронавирусот (Covid-19), Европски Универзитет и понатаму овозможува поволности при уписот. Сите […]