samoil.krstevski

октомври 16, 2020

ФИ распоред октомвриска сесија 2020-2021

Октомвриска испитна сесија 2020
октомври 9, 2020

Посета на изложбата на Остен во Чифте Амам – Национална галерија

Група студенти од Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет вчера ја посетија изложбата на Остен во Чифте Амам – Национална галерија. Посетата на изложбите […]
октомври 2, 2020

ФС распоред зимски семестар 2020-2021

Распоред за предавања – зимски семестар 2020-само предавања
октомври 2, 2020

ФПН распоред зимски семестар 2020-2021

Распоред за вежби прв циклус 2020-2021- Факултет за правни науки Распоред за предавања прв циклус 2020-2021 – Факултет за правни науки