samoil.krstevski

ноември 12, 2020

ФАД распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум во зимски семестар 2020-2021

Ispiti Noemvriska sesija 2020 Prv ciklus Ispiti Noemvriska sesija 2020 Vtor ciklus 1 kolokvium FAD Zimski 2020 21  
ноември 11, 2020

ФДК распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум зимски семестар 2020-2021

FDK Noemvriska sesija 2020-2021 Прв колоквиум ФДК зимски 2020-2021
ноември 11, 2020

ФЕН распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум зимски семестар 2020-2021

НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ВТОР ЦИКЛУС ноемвриска сесија прв циклус 2020 прв колоквиум Прв циклус студии 2020 2021
ноември 11, 2020

ФПН распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум во зимски семестар 2020-2021

Ноемвриска испитна сесија – Факултет за правни науки 2020 год. – Полагање со физичко присуство Распоред – прв колковиум Факултет за правни науки – зимски семестар, […]