samoil.krstevski

февруари 15, 2021

ФЕН распоред за летен семестар 2020-2021

01.02.2021 Прочистен Распоред за предавања и вежби летен семестар 2020 2021 Прв циклус на студии 12.02.2021Прочистен Распоред за предавања и вежби летен еместар 2020 2021 ФЕН […]
февруари 15, 2021

ФАД распоред за летен семестар 2020-2021

Raspored Vtor ciklus FAD Leten semestar 2020 21 4+1 Raspored Vtor ciklus FAD Leten semestar 2020 21 Enterier 3+2 РАСПОРЕД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020-2021 ФАД (1)
февруари 15, 2021

ФС распоред за летен семестар 2020-2021

СТОМАТОЛОГИЈА-Распоред за летен семестар 2021 (1) LESSON TIMETABLE (1) ВЗТ – летен 2021 (1)
февруари 11, 2021

ФС распоред Февруарска испитна сесија – зимски семестар 2020-2021

ФЕВРУАРИ-ispitna 2021 (1) англиски – ФЕВРУАРИ-ispitna 2021 ang