samoil.krstevski

ноември 12, 2020

ФАД распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум во зимски семестар 2020-2021

Ispiti Noemvriska sesija 2020 Prv ciklus Ispiti Noemvriska sesija 2020 Vtor ciklus 1 kolokvium FAD Zimski 2020 21  
ноември 11, 2020

ФДК распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум зимски семестар 2020-2021

FDK Noemvriska sesija 2020-2021 Прв колоквиум ФДК зимски 2020-2021
ноември 11, 2020

ФЕН распоред ноемвриска сесија и прв колоквиум зимски семестар 2020-2021

НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ВТОР ЦИКЛУС ноемвриска сесија прв циклус 2020 прв колоквиум Прв циклус студии 2020 2021
ноември 11, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE НАСТАВА И ВЕЖБИ, СПРОВЕДУВАЊЕ КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ

Почитувани студенти, Со оглед на моменталната состојба со ширењето на Covid-19 и постојаното покачување на бројот на новозаболени лица, поради потребата од превенција на зараза и […]