Administrator EU

март 18, 2024

ФДМ Мартовска испитна сесија – академска 2023/2024 – термини за полагање

Мартовска испитна -2024
март 18, 2024

ФАД Мартовска испитна сесија – академска 2023/2024 – термини за полагање

Ispiti Martovska sesija 2024 Prv ciklus FAD
март 15, 2024

ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ/НАСТАВЕН И НЕНАСТАВЕН КАДАР за академската 2023/2024 година

 
март 11, 2024

Д-р Зоран Крстевски

Д-р Зоран Крстевски на ден 04.03.2024 година  (понеделник) е избран во наставно-научно звање вонреден професор од наставно-научна област „ЕТИКА“  на Факултетот за економски науки.