Фиксна почетна новости

јануари 31, 2022

Online пријавување испити (февруарска испитна сесија 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од февруарската испитна сесија во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 01.02 до 07.02.2022 година. Согласно глобалниот […]
декември 10, 2021

Online пријавување втор колоквиум (зимски семестар 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на вториот колоквиум во зимскиот семестар во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 13.12.2021 до 17.12.2021 година. Согласно глобалниот календар […]
ноември 30, 2021

Online пријавување испити (декемвриска испитна сесија 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од декемвриската испитна сесија во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 01.12 до 07.12.2021 година. Согласно глобалниот […]
ноември 1, 2021

Online пријавување испити/колоквиуми (ноемвриска испитна сесија/прв колоквиум 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од ноемвриска испитна сесија во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 01.11 до 05.11.2021 година. Пријавувањето на […]