Фиксна почетна новости

март 31, 2022

Online пријавување испити (априлска испитна сесија 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од априлската испитна сесија во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 01.04 до 07.04.2022 година. Согласно глобалниот календар […]
март 7, 2022

Online пријавување прв колоквиум – летен семестар 2021/22

Почитувани студенти, Пријавувањето на првиот колоквиум во летниот семестар од академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 07.03 до 11.03.2022 година. Согласно глобалниот […]
март 1, 2022

Online пријавување испити (мартовска испитна сесија 2021/2022)

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од мартовската испитна сесија во академската 2021/22 година ќе се врши on-line во периодот од 01.03 до 07.03.2022 година. Согласно глобалниот календар […]
февруари 14, 2022

Известување за апсолвенти – Фотографирање за табло

И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат сите студенти (апсолвенти) кои се заинтересирани за фотографирање за табло, да испратат електронска […]