Фиксна почетна новости

март 14, 2023

ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2022/23

Почитувани студенти, Пријавувањето на првиот колоквиум во летниот семестар од академската 2022/23 година ќе се врши on-line во периодот од 14.03 до 21.03.2023 година. Согласно глобалниот […]
март 14, 2023

Тринаесетта меѓународна научна конференција „НОВО ВРЕМЕ, НОВИ ВРЕДНОСТИ ВО НАУКАТА И ОПШТЕСТВОТО“

Мисија Мисијата на конференцијата под наслов „ НОВО ВРЕМЕ, НОВИ ВРЕДНОСТИ ВО НАУКАТА И ОПШТЕСТВОТО” се состои во стимулирање и презентирање на научни и општествени сознанија […]
март 1, 2023

ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ВО АПРИЛСКА СЕСИЈА 2022/23

Почитувани студенти, Пријавувањето на испитите од априлскиот испитен рок ќе се врши on-line во периодот од 03.04 до 07.04.2023 година. Согласно глобалниот календар на активности, полагањето […]
февруари 13, 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ – ПОЧЕТОК НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2022/2023

Почитувани студенти, Ве известуваме дека на 16.02.2023 започнува летниот семестар од академската 2022/2023 и продолжуваат редовните наставни активности со физичко присуство. Распоредите за предавања/вежби, како и […]