ТРАНСФЕРИ 2023/24

УПИСИ 2023/24
септември 29, 2023
ФДК октомвриска испитна сесија – академска 2022/2023 – термини за полагање
октомври 7, 2023
Прикажи ги сите

ТРАНСФЕРИ 2023/24

Потсетување за сите студенти заинтересирани за трансфер од друга високообразовна установа – искористете ја можноста да се запишете со премин на некој од факултетите во состав на Европски Универзитет.
За да извршите трансфер следете ги погоре претставените чекори.
Формулар за трансфер можете да преземете на следниот линк: е-Барање за трансфер
Електронски пополнете го образецот и заедно со скен од уверение/индекс доставете го на e-mail адресата: [email protected], по што ќе добиете одговор за бројот на испити што се признаваат, колку диференцијални испити треба да полагате, и во кој семестар ќе ги продолжите студиите.
Доколку имате дополнителни прашања можете да се обратите до Студентската служба на Европски Универзитет, секој работен ден од 08:00 – 18:00 часот, на e-mail: [email protected] и на телефонските броеви 02 320 21 00, 02 320 2101 и 078 482 050.
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Едно семејство, една визија!