ТРАНСФЕРИ 2022/23

ФС априлска испитна сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање
април 15, 2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2021/22
мај 9, 2022
Прикажи ги сите

ТРАНСФЕРИ 2022/23

Потсетување за сите студенти заинтересирани за трансфер од друга високообразовна установа – искористете ја можноста да се запишете со премин на некој од факултетите во состав на Европски Универзитет.
За да извршите трансфер следете ги погоре претставените чекори.
Формулар за трансфер можете да преземете на следниот линк: е-Барање за трансфер
Електронски пополнете го образецот и заедно со скен од уверение/индекс доставете го на e-mail адресата: [email protected], по што ќе добиете одговор за бројот на испити што се признаваат, колку диференцијални испити треба да полагате, и во кој семестар ќе ги продолжите студиите.
Конкурсот за упис со трансфер до второто затворање на матичните книги е достапен за преземање на следниот линк: Конкурс 2022/23 (второ затворање на мат.книги/трансфер)
Доколку имате дополнителни прашања можете да се обратите лично до Студентската служба секој работен ден од 08:00 до 18:00 часот, на телефонските броеви 02 / 320 2100, 02 / 320 2101.
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Едно семејство, една визија!