ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2020/21

ИЗВЕСТУВАЊЕ – ДОДЕЛУВАЊЕ ДИПЛОМИ ЗА ЗАВРШЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД I и II ЦИКЛУС
декември 17, 2020
Посета на Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн „Лазар Личеноски“
декември 29, 2020
Прикажи ги сите

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2020/21

Почитувани студенти,

Пријавувањето на вториот колоквиум во зимскиот семестар од академската 2020/21 година ќе се врши on-line во периодот од 21.12 до 25.12.2020 година.

Согласно глобалниот календар на активности, полагањето на вториот колоквиум ќе се спроведе во периодот од 11.01 до 15.01.2021 година, со примена на досегашниот комбиниран метод – on-line и со физичко присуство.

За информации во врска со конкретните термини (датум и час на полагање), како и за тоа кои колоквиуми ќе се спроведуваат on-line, а кои со физичко присуство на студентите, редовно следете ги известувањата – распоредите за полагање на официјалната веб-страна www.eu.edu.mk и социјалните мрежи.

За сите прашања, Студентската служба е достапна секој работен ден од 08:00 до 18:00 часот, на e-mail: [email protected] и на телефонските броеви 02 320 2100, 02 320 2101.

 

ПОСТАПКА ЗА ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР (2020/2021)

За секој поединечен предмет пополнете e-Пријава за колоквиум и е-Пријава за завршен испит, а потоа доставете ги и двата пополнети формулари електронски по e-mail, заедно со доказ за уплатен надоместок до референтите од Студентска служба, и тоа:

 

Марија Цизалоска, [email protected]

1.Факултет за стоматологија

2.Факултет за стоматологија – Забни техничари

3.Факултет за економски науки

 

Андријана Тунтевска, [email protected]

4.Факултет за детективи и криминалистика, и

5.Факултет за правни науки

 

Наталија Андреева Галевска, [email protected]

6.Факултет за информатика, и

7.Факултет за арт и дизајн

 

Надоместокот за пријавување е 460 денари. Жиро с-ка 300000002540078 Комерцијална банка АД Скопје.

Уплатница [пример]

 

Формуларот [e-Пријава] во pdf формат, прилагоден за електронско пополнување е достапен за преземање на следниот линк:

е-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КОЛОКВИУМ

е-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАВРШЕН ИСПИТ