Д-р Недим Касами

Известување ФДК
април 17, 2024
Повик за 14. Меѓународна научна конференција 2024 / Call for 14th International Scientific Conference 2024
април 29, 2024
Прикажи ги сите

Д-р Недим Касами

Д-р Недим Касами на ден 17.04.2024 година (среда) е избран во насловно звање ДОЦЕНТ од областа ,,Максилофацијална хирургија” на Факултетот за дентална медицина.