Д-р Александра Андреска Саревска

ФДК Априлска испитна сесија – академска 2023/2024 – термини за полагање
април 2, 2024
ФДМ Априлска испитна сесија – академска 2023/2024 – термини за полагање
април 5, 2024
Прикажи ги сите

Д-р Александра Андреска Саревска

Д-р Александра Андреска Саревска на ден 28.03.2024 година (четврток) е избрана во наставно-научно звање редовен професор од наставно-научна област ,,Друго – Е-Бизнис” на Факултетот за информатика.