Известување за студенти

ФЕН прва колоквиумска сесија – летен 2023/2024 – термини за полагање
март 25, 2024
ФДМ прва колоквиумска сесија – летен 2023/2024 – термини за полагање
март 27, 2024
Прикажи ги сите

Известување за студенти

Почитувани студенти,
Ве известуваме дека почнувајќи од 26.03.2024 година, потребно е уплатите за школарина и останати трошоци (пријава за испит, пријава за колоквиум, одбрана на дипломски труд со издавање уверение за завршен I /прв/ циклус студии, дипломска одора, одбрана на магистерски труд со издавање уверение за завршен II /втор/ циклус академски-постдипломски студии, магистерска одора, уверение за положени испити, потврда за редовен/вонреден студент и исписница.) да се уплаќаат на Шпаркасе Банка, на следната жиро сметка: 25 000 100 264 7886.