Д-р Зоран Крстевски

ФИ Мартовска испитна сесија – академска 2023/2024 – термини за полагање
март 6, 2024
Известување за апсолвенти – Фотографирање за табло ДИГИТ ЕКСПРЕС
март 12, 2024
Прикажи ги сите

Д-р Зоран Крстевски

Д-р Зоран Крстевски на ден 04.03.2024 година  (понеделник) е избран во наставно-научно звање вонреден професор од наставно-научна област „ЕТИКА“  на Факултетот за економски науки.