ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ / ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2022/23

ФИ Октомвриска сесија, зимски семестар 2022/23 – термини за полагање
октомври 14, 2022
ФEН Ноемвриска сесија, зимски семестар 2022/23 – термини за полагање
ноември 9, 2022
Прикажи ги сите

ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ / ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2022/23

Почитувани студенти,

Пријавувањето на првиот колоквиум во зимскиот семестар од академската 2022/23 година ќе се врши on-line во периодот од 01.11 до 07.11.2022 година.

Пријавувањето на испитите од ноемвриската сесија ќе се врши on-line во периодот од 01.11 до 07.11.2022 година.

Согласно глобалниот календар на активности, полагањето на првиот колоквиум ќе се спроведе во периодот од 14.11 до 18.11.2022 година, а спроведувањето на испитите од ноемвриската сесија во периодот од 21.11.2022 до 30.11.2022.

За информации во врска со конкретните термини (датум и час на полагање),  редовно следете ги известувањата – распоредите за полагање на официјалната веб-страна www.eu.edu.mk и социјалните мрежи.

За сите прашања, Студентската служба е достапна секој работен ден од 08:00 до 18:00 часот, на e-mail: [email protected] и на телефонските броеви 02 320 2100, 02 320 2101, 078 482 050.

 

ПОСТАПКА ЗА ONLINE ПРИЈАВУВАЊЕ ПРВ КОЛОКВИУМ / ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА (2022/2023)

За секој поединечен предмет пополнете e-Пријава за колоквиум / е-Пријава за испит, а потоа доставете гo пополнетиот формулар електронски по e-mail, заедно со доказ за уплатен надоместок до референтите од Студентска служба, и тоа:

Марија Цизалоска, [email protected]

1.Факултет за стоматологија

2.Факултет за стоматологија – Забни техничари

3.Факултет за економски науки

4.Факултет за детективи и криминалистика, и

Наталија Андреева Галевска, [email protected]

6.Факултет за информатика, и

7.Факултет за арт и дизајн

 

Формуларот [e-Пријава за колоквиум] во pdf формат, прилагоден за електронско пополнување е достапен за преземање на следниот линк:

е-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КОЛОКВИУМ

Формуларот [e-Пријава за испит] во pdf формат, прилагоден за електронско пополнување е достапен за преземање на следниот линк:

е-ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ [формулар]

Надоместокот за пријавување е 460 денари за колоквиум / 620 денари за испит. Жиро с-ка 300000002540078 Комерцијална банка АД Скопје.

Уплатница [пример]