Продолжен рок за испраќање на трудови и дела за 9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“

9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“
јули 18, 2019
Кредити за студирање од Комерцијална Банка
ноември 11, 2019
Прикажи ги сите

Продолжен рок за испраќање на трудови и дела за 9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“

Продолжен повик за 9-тата меѓународна научна конференција на Европскиот универзитет „Новите парадигми на инклузивното општество“, која ќе се одржи на 26 и 27 септември 2019.

Линк: Повик за 9-та меѓународна научна конференцијa

Extended call for the 9th International Scientific Conference of the European University “New Paradigms of Inclusive Society”, which will be held on September 26 and 27th, 2019.

Link: Call for the 9th International Scientific Conference