9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“

м-р Кристиана Тумена
јуни 13, 2019
Продолжен рок за испраќање на трудови и дела за 9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“
септември 3, 2019
Прикажи ги сите

9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“

Повик за 9-тата меѓународна научна конференција на Европскиот универзитет „Новите парадигми на инклузивното општество“, која ќе се одржи на 26 и 27 септември 2019.

Линк: Повик за 9-та меѓународна научна конференцијa

Call for the 9th International Scientific Conference of the European University “New Paradigms of Inclusive Society”, which will be held on September 26 and 27th, 2019.

Link: Call for the 9th International Scientific Conference