ННС (181 седница) на Факултетот за арт и дизајн

Промотивни цени на школарина за првата година на I циклус студии (трет уписен рок)
септември 1, 2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО
септември 10, 2020
Прикажи ги сите

ННС (181 седница) на Факултетот за арт и дизајн

На 181 седница  на Наставно – Научниот совет  на Факултетот за арт и дизајн, во состав на Европскиот универзитет, Скопје, одржана на ден 13.07.2020, беа усвоени следниве теми за изработка на магистерски трудови:  

  1. Дизајнот на мултимедијални презентации за музејски археолошки и уметнички изложби“ на кандидатката Ленче Коцевска од насоката Графички дизајн, со број на индекс 0049/16 ФАД, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска 
  2. Споредбата помеѓу UX/UI (корисничко искуство и кориснички интерфејс) преку дизајн на мобилна апликација за општествени проблеми на кандидатот Андреј Стамевски од насоката Графички дизајн, со број на индекс 0041/18 ФАД, ментор проф. д-р Гордана Вренцоска. Декан,Проф. д-р Гордана Вренцоска