Призната диплома во В.Британија

Факултет за стоматологија
ноември 13, 2019
ЕРАЗМУС+ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ 2019/2020
декември 3, 2019
Прикажи ги сите

Призната диплома во В.Британија

ДОКТОР ПО СТОМАТОЛОГИЈА ВО В.БРИТАНИЈА СО ДИПЛОМА ОД ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Гордана Стојанова Чаракчиева е дипломиран студент на Факултетот за стоматологија, со завршени 5-годишни академски студии (300 ЕКТС) и стекнат назив Доктор по стоматологија.

По дипломирањето, таа аплицираше во стоматолошката комора во В.Британија (General Dental Council – GDC), за доделување лиценца за вршење стоматолошка дејност во Англија, при што доби позитивен одговор на апликацијата.

Успехот на Гордана е уште една потврда за интернационалната вредност на дипломата за завршени студии на Европски Универзитет и перспективите за напредок во стоматолошката професија и кариера.