м-р Кристиана Тумена

13-та по ред традиционална годишна изложба
јуни 1, 2019
9-та меѓународна научна конференција „Новите парадигми на инклузивното општество“
јули 18, 2019
Прикажи ги сите

м-р Кристиана Тумена

Оваа недела во посета на Европскиот универзитет е м-р Кристиана Тумена, Еразмус координатор на Latvia Culture College од Рига, Латвија. Една од главните цели на посетата е меѓусебна размена на искуства и активности, со разговори за соработка во делот на студентската мобилност, научно-истражувачките проекти и проектите во областа на дизајнот. М-р Тумена оствари средба со м-р Верица Најдовска, Еразмус координаторот на Европскиот универзитет и со Деканот на Факултетот за арт и дизајн проф. д-р Гордана Вренцоска, а ја посети и Годишната изложба на Факултетот за арт и дизајн.