MK

Факултетот за стоматологија обезбедува квалитетни академски студии со многу часови претклиничка и клиничка настава во современ стоматолошки клинички центар со стручен персонал од сите области на стоматологијата.

јуни 12, 2019

Мартин Пупулковски, Факултет за стоматологија

Факултетот за стоматологија обезбедува квалитетни академски студии со многу часови претклиничка и клиничка настава во современ стоматолошки клинички центар со стручен персонал од сите области на […]
јуни 12, 2019

Христијан Младеновски, Факултет за арт и дизајн

Предавањата се интерактивни и ми овозможуваат да бидам повеќе од пасивен слушател. Преку интеракција со наставниците и останатите студенти, активно учествувам во размена на информации, мислења […]
јуни 3, 2019

Зухејр Нуредини, Факултет за детективи и криминалистика

Наставниот кадар е секогаш достапен, можам да комуницирам лесно и добивам дополнителни информации кога ми се потребни. Ова значително ми помогна во совладување на наставниот материјал […]
јуни 3, 2019

Басел Алсхоли, интернационален студент од Јордан

Европски Универзитет е академска средина во која добро сум прифатен и имам целосна поддршка од секој аспект. Моето досегашно искуство како интернационален студент со студиски престој […]