д-р Александар Нацев

Апсолвентска вечер
мај 28, 2019
Прикажи ги сите

д-р Александар Нацев

Деканот на Факултетот за детективи и криминалистика д-р Александар Нацев учествуваше на настанот организиран од страна на Центарот за истражување и креирање политики и Институтот за демократија и медијација од Албанија, а поддржан од НАТО програмата за наука мир и безбедност, ЕУ и ОБСЕ мисијата во Скопје. Темата на конференцијата беше „Размена на искуства и градење заедница на практичари во областа на превенцијата од насилен екстремизам”.