Факултет за стоматологија

Факултет за стоматологија како дел од Европскиот Универзитет за прв пат започна со работа учебната 2010/2011.

Повеќе

Студиска програма стоматологија - интегрирани студии од прв и втор циклус.

Повеќе

Студиска програма за стручни студии на прв циклус за забни техничари.

Повеќе