Dr. Aleksandar Natsev

Blood donation action
June 13, 2019
Show all

Dr. Aleksandar Natsev

Деканот на Факултетот за детективи и криминалистика д-р Александар Нацев учествуваше на настанот организиран од страна на Центарот за истражување и креирање политики и Институтот за демократија и медијација од Албанија, а поддржан од НАТО програмата за наука мир и безбедност, ЕУ и ОБСЕ мисијата во Скопје. Темата на конференцијата беше „Размена на искуства и градење заедница на практичари во областа на превенцијата од насилен екстремизам”.