Blood donation action

Dr. Aleksandar Natsev
June 13, 2019
Graduation night European University
June 13, 2019
Show all

Blood donation action

Европскиот Универзитет во соработка со Crven Krst na RM и Institut za Transfuziologija – Skopje беше организатор на крводарителна акција, каде можноста да се дарува крв за да се спаси нечиј живот ја имаа вработените на Универзитетот.
Се заблагодаруваме на сите за поддршката.