Ms. Christiana Tumena

Graduation night European University
June 13, 2019
Student Info post 1
November 1, 2019
Show all

Ms. Christiana Tumena

Оваа недела во посета на Европскиот универзитет е м-р Кристиана Тумена, Еразмус координатор на Latvia Culture College од Рига, Латвија. Една од главните цели на посетата е меѓусебна размена на искуства и активности, со разговори за соработка во делот на студентската мобилност, научно-истражувачките проекти и проектите во областа на дизајнот. М-р Тумена оствари средба со м-р Верица Најдовска, Еразмус координаторот на Европскиот универзитет и со Деканот на Факултетот за арт и дизајн проф. д-р Гордана Вренцоска, а ја посети и Годишната изложба на Факултетот за арт и дизајн.